سمینار علمی
 
 

نجوم مقدماتی،مختصات فضایی و اوقات شرعی

 

          سخنران: جناب آقای دکتر پرتو

 
 

فشار و روشهای آزمایشگاهی اندازه گیری آن. 

 

           سخنران: جناب آقای رکنی

 
 
 

زمان: چهارشنبه ۱۶ اسفندماه                             شروع سمینار:  ساعت ۴ عصر

 

 

مکان: مجموعه فرهنگی تاریخی دبیرستان سعادت