جشنواره سالانه فیزیک

جهت پیشبرد اهداف انجمن های علمی نیاز به حمایت های مادی و معنوی عموم جامعه وجود دارد. به این منظور الزام است جامعه بصورت اعم و جامعه علمی بصورت اخص با مفاهیم و دستاوردهای علمی آشنا شوند و خود نیز نقشی در روند تکاملی آن ایفا نمایند. لذا اتحادیه انجمن های معلمان فیزیک ایران با هدف ترویج علم در فیزیک و علوم تجربی به زبان ساده برای عموم مردم و جامعه مخاطب به روش های مختلف و با استفاده از انواع ابزار مانند رسانه ها و هنر های مختلف  اجرای جشنواره فیزیک  را به عنوان وسیله ای مناسب، ارزان، موثر و جذاب برای دست یابی به این اهداف طراحی نموده است.

شیوه نامه این جشنواره را از اینجا دانلود کنید:     شیوه نامه جشنواره

برای ثبت نام و ارسال آثار خود در هر یک از محورهای جشنواره سالانه فیزیک بر روی آن کلیک کنید: 

 

بهترین تجربه آموزشی   ((فرمت نگارش