بهترین تجربه آموزشی

تجربه آموزشی می بایست به ترتیب زیر نگارش شود:

عنوان تجربه

  1. تبیین مسأله/موقعیت در تدریس در موضوع خاص:

(در تدریس موضوع خاص با چه مسأله یا موقعیتی مواجه بوده­اید؟. این مسأله یا موقعیت چه جمعیتی از شاگردان کلاس شما را تحت پوشش قرار داده بود؟ تحلیل شما از دلایل بروز مسأله چه بوده است؟ حل مسأله یا بهبود موقعیت چقدر برای آموزش و یادگیری دانش­آموزان مهم بوده است؟)

  1. نحوه مواجهه با مسأله/موقعیت و چگونگی تغییر وضعیت به­ سمت مطلوب:

(دقیقاً باید با ذکر مطالب درسی این بخش تکمیل شود. برای تدریس بهتر موضوع خاص، چه اقدام­ها و فعالیت­هایی انجام دادید و چگونه از اثربخشی آنها آگاه شدید؟ چه کسانی در این فعالیت به شما کمک نموده­اند؟)

  1. نتیجه­ گیری/اثرگذاری تجربه:

(فعالیت شما چه تأثیری داشت؟ از تجربه خود چه چیزهایی یاد گرفتید؟ برای اصلاح و بهبود این تجربه شخصی کدام پیشنهادها را ارائه می­نمایید؟

 

*اگر در فرایند و بهبود وضع موجود طرح درسی را تهیه و اجرا نموده ­اید(طرح درس جدید و قدیم خود را ضمیمه نمایید).

*تأکید می­شود با رعایت موارد ذکر شده تجربه ارسالی را حداکثر در ۷ صفحه تکمیل و ارسال نمایید و کلیه فایلها را به صورت یک فایل فشرده ارسال کنید.

 

توجه: برای تنظیم مقاله خود از  مراحل زیر را به ترتیب بررسی کنید و سپس آنرا برای شرکت در جشنواره ارسال نمایید

      1-     اندازه صفحه A4 باشد

۲-     اندازه حاشیه چپ و راست و بالا و پایین صفحه را با توجه به نمونه مقاله تنظیم کنید.

۳-     از عنوان تا انتهای چکیده و کد مقاله تک ستونی و راست چین و بقیه متن دو ستونی باشد.

۴-     فاصله بین ستون ها ۱ سانتیمتر باشد

۵-     اندازه فونت قسمت های مختلف را با توجه به نمونه مقاله بررسی کنید.

۶-     خطوط خالی که احتمالا وجود دارند را حذف کنید.

۷-     ترتیب شماره بخش ها، فرمولها، تصاویر و جدول ها را بررسی کنید.

۸-     ترتیب مراجع در متن را با توجه به نمونه مقاله بررسی کنید.

۹-     هماهنگی بین ترتیب مراجع در متن با ترتیب مراجع در انتهای مقاله را بررسی کنید.

۱۰-  در نقطه گذاری هرکدام از علامت های( ؟ .  ،  :  ؛ ) باید به آخرین کلمه قبل از خود چسبیده باشند و با اولین  کلمه بعد از خود فاصله داشته باشند.

۱۱-   توجه کنید بین یک کلمه فاصله اضافی وجود نداشته باشد. ( برای مثال، کلمات میشود و می شود را باید بصورت می‌شود نوشت.)

۱۲-  تعداد صفحات را بررسی کنید تا از ۷ صفحه بیشتر نباشد.

۱۳-  لطفا صفحات را شماره گذاری کنید.

۱۴- نمونه مقاله را با کلیک اینجا دانلود نمایید.

 

نمونه مقاله